W dniu 14.12.2014 r uczniowie LO im B. Głowackiego w Opatowie realizujący międzynarodowy projekt „ Local Traces of Jewish Life in Europe” gościli w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, biorąc udział w warsztatach z cyklu „Żydowskie święta’. Warsztaty dotyczyły obrzędowości radosnego święta CHANUKI, a prowadziła je pani Jagna Kofta, edukatorka kultury i historii Żydów.

Chanuka to trwające osiem dni żydowskie święto świateł i cudów, wolności i pokoju. Obchodzone jest na pamiątkę zwycięskiego powstania Izraelitów przeciwko grecko-syryjskim władzom w II wieku p.n.e. Jedna z historii głosi, że po zdobyciu Świątyni Jerozolimskiej, zbezczeszczonej wcześniej przez wrogów, powstańcy znaleźli ocalały dzbanek czystej rytualnie oliwy do lampy z nienaruszoną pieczęcią arcykapłana. Było jej niewiele. Mogła zasilić lampę tylko przez jeden dzień. Ale stał się cud i płomień w lampie przetrwał aż osiem dni, aż do wytłoczenia następnej oliwy. Od tamtego czasu 25 dnia miesiąca kislew (w kalendarzu chrześcijańskim listopad-grudzień) Żydzi celebrują Chanukę. Jej nazwa wywodzi się od hebrajskiego słowa „Chanach”, oznaczającego „poświęcać”. W tym roku Chanuka rozpoczyna się 17 grudnia i trwać będzie do 24 grudnia.

W czasie Chanuki każdego wieczoru zapala się jedną lampkę chanukową czyli świeczkę w ośmioramiennym świeczniku zwanym chanukiją, z jednym dodatkowym ramieniem na świeczkę pomocniczą. Chanuka to rodzinne i ciepłe święto – opowiadała p. Kofta. Dzieci dostają drobne upominki przede wszystkim czekoladki w kształcie monet, a na stole znajdują się specjalne potrawy. Żydzi jedzą smażone na oleju naleśniki z serem i pączki z konfiturami.

Chanuka nie jest w Izraelu świętem państwowym, ale o jego istnieniu można przekonać się na wszystkich ulicach i we wszystkich domach. Szczególnie święto to jest widoczne w Jerozolimie, gdzie wieczorami jest bardzo jasno od palących się we wszystkich oknach świec. Przez dzielnice przechodzą też marsze ze świecami, zapalane są menory ustawione w miejscach publicznych.

Nasi uczniowie mogli sami przekonać się w trakcie warsztatów jak radosne jest to święto, poprzez zapalanie świec i naukę gry w drejdla.

Na zakończenie wizyty w muzeum POLIN uczniowie mogli spróbować potraw chanukowych w muzealnej restauracji.

       On the 14th December, 2014 the students of Bartosz Głowacki High School in Opatów taking part in the international project “Local Traces of Jewish Life in Europe” went to the Museum of Polish Jews' History POLIN in Warsaw to participate in workshops on “Jewish festivals.” The workshops were about the tradition of a joyful Hanukkah festival and they were conducted by Jagna Kofta, an educator of the Jewish culture and history. Hanukkah is an eight-day Jewish holiday of lights and miracles, freedom and peace. It is celebrated to commemorate a successful uprising of the Israeli against the Greek-Syrian authorities in the second century B.C. One of the stories says that after conquering the Jerusalem Temple, which had been destroyed by the enemies, the rebels found a saved jar of ritually clean lamp oil with an intact seal of the arcbishop. There was little of the oil, enough to energise one lamp for only one day, but the miracle happened and the flame in that lamp lasted for eight days, the time needed to press new oil. Since that moment, on the 25th day of Kislew ( in Christian calendar it is the turn of November and December) the Jews celebrate Hanukkah, which take its name from Hebrew word “chanach” meaning “ to bless.” This year Hanukkah starts on the 17th December and lasts until the 24th December.

Every evening during Hanukkah people light one candle in the eight-branched menorah called “chanukija”, with one additional branch for the subsidiary candle called “shamash” (helper). Hanukkah is a warm and family holiday. Children receive small gifts, usually they are coin-shaped chocolates and special dishes are put on the table. The Jews eat oil-fried pancakes with cheese and jam filled doughnuts. Hanukkah is not a national holiday in Israel but it is visible on every street and in every house. It is especially visible in Jerusalem, where it is really bright in the evenings from the light coming from the candles burning in every window. There are also various marches with candles organised which go through districts and menorahs are lit.

Our students could find out on their own how joyful this holiday is by lighting the candles and learning how to play in “dreidel” (“sewiwon” in Hebrew) – a traditional Jewish game.

At the end of the visit in the POLIN Museum students could taste Hanukkah dishes in the museum restaurant. This visit was a very important event for all of us.