Dlaczego powinniśmy pamiętać?

            Swoją obecnością na niewielkim, symbolicznym cmentarzu żydowskim w Opatowie oraz złożeniem wiązanki kwiatów z polskimi barwami narodowymi, młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, realizująca projekt Erasmus+ Lokalne ślady życia Żydów w Europie upamiętniła Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który wyznaczony został na dzień 27 stycznia.

Holokaust – Zagłada pochłonęła 6 milionów Żydów, w tym także Żydów opatowskich. Dlatego na symbolicznym cmentarzu żydowskim nie mogło zabraknąć opatowskich licealistów. Pamięć o ofiarach II wojny światowej musi nam towarzyszyć. Musimy pamiętać o zamordowanych Polakach, ale też o Żydach, bowiem przez wieki te dwa narody żyły obok siebie na ziemiach polskich, tworząc swą kulturę i tożsamość, a wojna i okupacja zamieniła to współistnienie. Pamięć o ofiarach wojny winna w nas trwać, uczyć czujności na wszelakie formy zła, krzywdy drugiego człowieka oraz uczyć wrażliwości i człowieczeństwa.

Why should we remember?

On 27th January the students of Bartosz Głowacki High School taking part in the project “Local Traces of Jewish Life in Europe”  visited the small Jewish cemetery in Opatów where they laid a bouquet of flowers with Polish national colours to mark the International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust.

                Holocaust killed 6 million Jews including Jews from Opatów. Therefore, the students from this town could not have forgotten to visit this symbolic cemetery. It is our duty to remember about the victims of the Second World War. We must remember about the Polish as well as Jewish citizens as those two nations lived side by side creating their culture and identity. The war, however, changed it. The remembrance of  the victims should be a part of us, it should teach us that different forms of evil and harm exist and it should be a lesson of sensitivity and humanity.