Jednym z bohaterskich wzorów, w którego losach odzwierciedla się los Polski, jest postać Jana Karskiego, legendarnego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego. W moim przekonaniu zasługuje on na poczesne miejsce w panteonie nie tylko polskim, ale światowym. Jego książka Tajne Państwo: Opowieść o polskim Podziemiu", która w połowie marca doczeka się pierwszego powojennego wydania w USA, to klucz do zrozumienia historii Polski czasu II Wojny Światowej, Holokaustu i mechanizmów ludobójstwa

R. Sikorski)

Jan Karski- człowiek wolności

 

19 stycznia 2015 roku w ramach projektu Erasmus+ uczniowie naszej szkoły wzięli udział w lekcji poświęconej Janowi Karskiemu. Zajęcia miały formę warsztatów, podczas których młodzież musiała odszukać najważniejsze informacje dotyczące życia oraz misji najsłynniejszego polskiego emisariusza oraz zaprojektować i przedstawić na mapie szlak owych misji. Kolejnym zadaniem było odszukanie na mapie świata i Polski „ Ławeczek Karskiego”, czyli  serii rzeźb pomnikowych autorstwa rzeźbiarza Karola Badyny poświęconych pamięci Jana Karskiego. Ławeczki powstały  m.in. w Waszyngtonie (2002), Kielcach (2005), Nowym Jorku (2007), Łodzi (2009), Tel-Awiwie (2009), Warszawie (2013).  Podsumowaniem był test sprawdzający wiadomości o bohaterze dzisiejszego spotkania.

Zajęcia przygotowały: M. Kołodziej i M. Zając

    One of the benchmarks is Jan Karski-the legendary missionary of the Polish Underground State whose life reflects Polish history. In my opinion, he deserves to be placed not only in the Polish pantheon but also in the World's one.

    His book”Confidential State:The story of Polish Underground” will be published, it's the first post-war edition, in the middle of March in the USA, it is the key to understand the history of Poland during World War II, Holocaust and the mechanism of genocide.

 (R.Sikorski)

Jan Karski-the man of freedom

19 th of January 2015 the students of our school took part in the lesson dedicated to Jan Karski. The lesson was held as a part of Erasmus+ project. During the classes-workshop, the students had to not only find the most important information on Jan Karski- Polish well-known misionary but also follow his missions and underline them on the map. What is more, the students were supposed to find ”Ławeczki Karskiego”- ”Karski's small benches” -sculptures made by Karol Badyna in remembrance of Jan Karski. The benches were prepared in Washington(2002), Kielce (2005), New York (2007), Lodz (2009), Tel Aviv (2009) and Warsaw (2013).

To sum the meeting up, the students took the test checking their knowledge of Jan Karski.

The workshop activities were prapared by the teachers of our school: Magdalena Zając and Małgorzata Kołodziej