W dniu 13.01.2015 w ramach projektu Erasmus+ uczniowie liceum wzięli udział w lekcji o Januszu Korczaku, która została przygotowana i przeprowadzona przez nauczycielkę historii Agnieszkę Stefańską oraz nauczycielki języka angielskiego z Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. Celem tych zajęć było zdobycie jak największej ilości informacji dotyczących Janusza Korczaka. Ta dwugodzinna lekcja została przeprowadzona w formie warsztatów, podczas których uczniowie podzieleni na cztery grupy pracowali nad poszczególnymi etapami życia: dzieciństwem, młodością, wiekiem dojrzałym oraz ostatnimi latami podczas wojny. Uczniowie pracowali z wykorzystaniem stron internetowych w języku polskim i angielskim, a efekty swojej pracy prezentowali po angielsku. Prawdziwym wyzwaniem okazała się drama - zadanie, w którym mieli się wcielić w postać Janusza Korczaka w różnym okresie jego życia, tym samym przybliżając jego postać kolegom.

 On 13th January 2015, the students of Erasmus Project took part in a lesson about Janusz Korczak, which was prepared and conducted by the History teacher, Ms Agnieszka Stefańska and the teachers of English from Bartosz Głowacki High School. The main aim of this lesson was to gather as much information about Janusz Korczak as possible. This two-hour lesson was a workshop during which students divided into 4 groups were working on a certain stage of Korczak’s life: his childhood, youth, adulthood and his last years during the war. The students worked using both English and Polish websites and they presented the results of their work in English. The greatest challenge was a drama- the task in which students were supposed to impersonate Janusz Korczak in different stages of his life.