Wspomnienia z Krakowa-wycieczka w ramach projektu ERASMUS+

Podczas wizyty uczniów ze szkół partnerskich z Niemiec, Rumunii, Portugalii i Grecji w ramach projektu „Lokalne ślady życia Żydów w Europie” odbyła się dwudniowa wycieczka do Krakowa. Dzięki zaangażowaniu Żydowskiego Muzeum Galicja, które patronuje przedsięwzięciu, uczniowie zwiedzili krakowski Kazimierz, Starą Synagogę oraz Synagogę Remu, co pozwoliło przybliżyć zwiedzającym podstawowe zagadnienia związane z judaizmem i tradycją żydowską oraz obraz dziedzictwa żydowskiego na południu Polski.

Podczas popołudniowych warsztatów, uczestnicy wycieczki wzięli udział w lekcji kaligrafii hebrajskiej oraz nauczyli się piosenki w języku jidysz. Wieczorem, w stylowych wnętrzach Muzeum uczniowie wraz z opiekunami wysłuchali koncertu tria klezmerskiego.

Dzień drugi poświęcony był zwiedzaniu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, symbolu Holocaustu, gdzie życie straciło ponad 1,1 mln Żydów; mężczyzn, kobiet i dzieci. Młodzi Europejczycy w zadumie zapalili symboliczne znicze pamięci.

Pobyt w Krakowie, mimo bardzo intensywnych zajęć, dostarczył uczestnikom niezapomnianych wrażeń i był źródłem wiedzy o historii życia i Zagłady Żydów.

Memories from Cracow – the trip as part of the project ERASMUS+

During the stay of our guests from partnership schools in Germany, Romania, Portugal and Greece there was organized a two-day trip to Cracow. Thanks to the involvement of the Galicia Jewish Museum,  which patronizes the project, the students visited Cracovian District Kazimierz, the Old Synagogue and Remuh Synagogue in Cracow. The sightseers were able to find out about basic issues concerning Judaism and Jewish tradition as well as the picture of Jewish heritage in the south of Poland.

During the afternoon workshop, the participants took part in a lesson of Hebrew calligraphy and learned a song in Yiddish. In the evening, both students and teachers listened to the concert of Klezmer trio.

The second day of the trip was devoted to visiting the Nazi concentration camp Auschwitz-Birkenau, the symbol of Holocaust, where 1,1 million Jews were murdered.  The young Europeans lit symbolic torches.

In spite of  numerous activities, the stay in Cracow provided unforgettable experiences and was the source of knowledge concerning the life and extermination of Jews.