Dziś tj. 8 października 2015r.  młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie biorąca udział w projekcie ERASMUS+ wyjeżdża wraz z opiekunami do Grecji, gdzie wraz z koleżankami i kolegami z Rumunii, Portugalii, Niemiec i oczywiście Grecji będzie przygotowywać część publikacji dotyczącej śladów życia Żydów w Europie.

Podczas spotkania w Ioanninie, uczniowie w międzynarodowych zespołach będą opracowywać następujące problemy: historia i kultura Żydów w programach nauczania i podręcznikach; krajowe prawo wobec Żydów w okresie międzywojennym oraz reakcja krajów europejskich na utworzenie państwa Izrael. Uczennice z LO im. B. Głowackiego są przygotowane od strony merytorycznej przez panią Małgorzatę Grządziel.

On October 8th, 2015 students of Bartosz Glowacki High School from Opatow together with their teachers are going to Greece. They will be working there on another aspect of the project concerning the traces of Jewish life in Europe.

During the meeting in Ioannina the students from Romania, Greece, Portugal, Germany and Poland will be working on the following topics: history and culture of Jews in school textbooks and programmes; the national law concerning Jews in the interwar period and the reaction of the European countries on the foundation of the country of Israel. The students of B. Glowacki High School were prepared by Mrs Malgorzata Grzadziel.