W dniach od 4 do 14 grudnia 2015r. młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie wraz z nauczycielami przebywała w Portugalii realizując projekt "Lokalne ślady życia Żydów w Europie" w ramach programu ERASMUS+. W szkole Escola Profissional Raul Doria w Porto z portugalskimi partnerami spotkały się delegacje z Polski, Niemiec, Rumunii i Grecji. Jak zwykle program merytoryczny był bardzo bogaty, niemniej młodzież miała okazję zwiedzić podczas pobytu wiele wspaniałych zabytków Portugalii oraz spędzić czas w towarzystwie swoich rówieśników z krajów uczestniczących w projekcie, ćwicząc umiejętności językowe.

 

Zadaniem polskiej grupy było przedstawienie architektury żydowskiej w Opatowie, najbliższym regionie, jak i w całej Polsce. W prezentacji znalazły się synagogi, cmentarze, mykwy, domy mieszkalne, nieistniejące już i znane tylko z archiwalnych zdjęć, ale i te wciąż trwające w polskiej przestrzeni architektonicznej.

 

Ważnym punktem programu było uroczyste otwarcie wystawy "Auschwitz Exhibition" gdzie prezentowane były zdjęcia z obozu w Oświęcimiu, robione przez uczestników projektu podczas wizyty w Polsce. Realizując program, uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili dawną dzielnicę żydowską oraz synagogę, gdzie wysłuchali wykładu na temat historii Żydów w Portugalii. Młodzież i nauczyciele zostali zaproszeni na Uniwersytet w Porto, gdzie uczestniczyli w specjalnie przygotowanych wykładach na temat  korzeni totalitaryzmu i banalności zła w filozofii Hanny Arendt, myślicielki żydowskiego pochodzenia. Bardzo interesująca była wizyta w Belmonte, miasteczku położonym 220 km od Porto, gdzie młodzież spotkała się w synagodze z rabinem, opowiadającym historię marranów, Żydów, którzy od czasów inkwizycji, potajemnie praktykowali judaizm i dopiero po 500 latach powrócili do jawnych praktyk.

 

W wolnym czasie uczniowie zwiedzali Porto, drugie co do wielkości miasto Portugalii, położone nad rzeką Douro, której średniowieczne nabrzeże wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W pamięci uczniów pozostaną brukowane wąskie uliczki, ściany domów pokryte wielobarwnymi ceramicznymi płytkami zwanymi azulejos, imponujący ratusz na wzgórzu, katedra, kościół św. Franciszka, Muzeum Odkryć Geograficznych, stare domy wbudowane w klify wznoszące się na brzegu rzeki oglądane podczas rejsu łodzią oraz romantyczny zachód słońca nad Oceanem Atlantyckim.

 

Uczniowie z LO im. Bartosza Głowackiego w drodze do Porto, mieli okazję zwiedzić również stolicę Portugalii, Lizbonę. Jej słynne zabytki podziwiali spacerując wznoszącymi się stromo i opadającymi brukowanymi uliczkami Alfamy, najstarszej  dzielnicy miasta lub jadąc wiekowym żółtym tramwajem. Zwiedzili górujący nad miastem zamek św. Jerzego, XII-wieczną Katedrę Sé, barokowy łuk triumfalny. W dzielnicy Belém, gdzie zatoka Tagu otwiera się na Atlantyk, podziwiali klasztor Hieronimitów wzniesiony w miejscu, skąd Vasco da Gama wyruszył w poszukiwanie drogi do Indii, wieżę Belém - nieoficjalny symbol Lizbony oraz Pomnik Odkryć Geograficznych przedstawiający Henryka Żeglarza, Vasco da Gamę, Ferdynanda Magellana. Spacer zakończył się na pięknej, świątecznie udekorowanej Rua Augusta.

 

Pobyt w Portugalii przybliżył młodzieży wiedzę na temat historii, tradycji i kultury żydowskiej w kolejnym europejskim kraju, pozwolił również nieco poznać dwa wspaniałe portugalskie miasta-Porto i Lizbonę, spędzić czas w towarzystwie koleżanek i kolegów uczestniczących w projekcie wsłuchując się w nostalgiczne dźwięki fado - tradycyjnej muzyki portugalskiej.

 

Between 4-14th December the students from Bartosz Głowacki High School in Opatów taking part in the project Erasmus+ “Local Traces of Jewish Life in Europe” together with the teachers visited Portugal. In Escola Profissional Raul Doria in Porto there met the representatives  from Portugal, Germany, Greece, Poland, and Romania. As usual the substantive programme of the meeting was very rich, nevertheless the students had  a possibility to visit a lot of Portuguese monuments as well as spend time with their peers taking part in the project, practicing their language skills.

 

The main task of the Polish group was to present Jewish architecture in Opatów, its neighbourhood and in Poland. In the presentations, the participants could see synagogues, cemeteries, mikvahs and houses still present in Polish towns as well as those which can be seen only in archival photographs.

 

A very important point of the programme was the formal opening of the „Auschwitz Exhibition" which consisted of photos taken by the participants of the project while visiting Poland. The students and their teachers visited a former Jewish district and a synagogue where they listened to the lecture on the history of Jews in Portugal. They were also invited to the University in Porto to take part in the lecture concerning the topic of the roots of totalitarianism and banality of evil in the philosophy of Hanna Arendt, a thinker of Jewish origin.

 

The visit in Belmonte, a town situated 220km from Porto, was also extremely interesting. In the local synagogue the students met a rabbi who told them the history of the Jews practising Judaism in secret for over 500 years since the moment of the Inquisition.

 

In their free time the students visited Porto,  the second largest city in Portugal, located on the river Douro, whose medieval dock is on the UNESCO World Heritage List. They will always remember narrow, cobbled streets, the walls of houses covered with multicoloured, ceramic tiles called azulejos, an impressive town hall on the hill, a cathedral, st Francis Church, the Museum of Discoveries, old houses built in cliffs rising above the river that could have been seen while a boat passage and a romantic sunset on the Atlantic Ocean.

 

The students from Bartosz Głowacki High School had a chance to visit the capital of Portugal, Lisbon, on their way to Porto. They were admiring its monuments walking along steep, cobbled streets of Alfama, the oldest district of the city or going in a hundred-year-old yellow train. They visited st George’s Castle, the solid and imposing Sé Cathedral from the 12th century and a baroque triumphal arch. In Belem district, where the Tagus bay opens to the Atlantic Ocean, they were visiting Jeronimos Monastery, built in the place where Vasco da Gama started his journey in search for India, the Belem Tower – an informal symbol of Lisbon and the Discoveries Monument which represents a three-sailed ship ready to depart, with sculptures of important historical figures such as King Manuel I, Vasco da Gama, Ferdinand Magellan. The walk finished on beautiful Rua Augusta.

 

Thanks to the stay in Portugal, the students were able to learn about the Jewish history, tradition and culture in this country, it also let the students get to know more about two amazing Portuguese cities – Lisbon and Porto and spend time in the company of the peers taking part in the project while listening to fado – traditional Portuguese music.