Z WIZYTĄ W BAWARII


W dniach od 16.10.14 do 21.10.14 nauczycielki języków obcych z Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie, p. Marlena Serwicka i p. Beata Kaptur gościły w ramach wizyty studyjnej programu Erasmus+ w Hassfurcie, w Bawarii. Celem wizyty było poznanie partnerów i szczegółowa analiza etapów realizacji projektu „ Local Traces of Jewish Life in Europe”.

Wizyta związana była również ze zwiedzaniem szkoły partnerskiej. Regiomontanus-Gymnasium to szkoła licząca ponad 1100 uczniów i zatrudniająca 117 nauczycieli. Szkoła to nowoczesny budynek z doskonałym zapleczem dydaktycznym, obserwatorium astronomicznym i piękną krytą pływalnią. Spotkanie z dyrektorem szkoły i nauczycielami zapoczątkowało dyskusję na temat systemów kształcenia w różnych krajach europejskich i pracy nauczycieli. Kolejnym punktem programu były hospitacje lekcji języka niemieckiego i języka francuskiego.

Pobyt w Bawarii to również wycieczka do Memmelsdorf , gdzie znajduje się jedna z dobrze zachowanych synagog w tym regionie, a więc wycieczka związana z tematem projektu.

Jednym z punktów programu w Hassfurcie była też wizyta w Urzędzie Powiatowym i spotkanie z panem Starostą, który zaprezentował region Hassberge.